Thăm hỏi, động viên đoàn viên khó khăn

Ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP HCM, sáng 13-1 đã dẫn đầu đoàn đến thăm, chúc Tết đoàn viên, người lao động (NLĐ) ở 2 đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM là Trung tâm Điều dưỡng tâm thần Tân Định (huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) và Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Thăm hỏi, động viên đoàn viên khó khăn
Thăm hỏi, động viên đoàn viên khó khănÔng Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP HCM, sáng 13-1 đã dẫn đầu đoàn đến thăm, chúc Tết đoàn viên, người lao động (NLĐ) ở 2 đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM là Trung tâm Điều dưỡng tâm thần Tân Định (huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) và Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương).