Thầy giáo sáng tác bài hát cổ vũ y bác sĩ chống dịch

Thầy Nguyễn Mạnh Hùng, giảng viên âm nhạc trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, sáng tác bài hát cổ động chống Covid-19 chỉ trong ba tiếng.

Thầy giáo sáng tác bài hát cổ vũ y bác sĩ chống dịch
Thầy Nguyễn Mạnh Hùng, giảng viên âm nhạc trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, sáng tác bài hát cổ động chống Covid-19 chỉ trong ba tiếng.