Thể thao thế giới tiếp tục lao đao vì COVID-19

Bất chấp các bước tiến trong phát triển vắc-xin, thể thao thế giới đang đối diện năm 2021 với nhiều thử thách do dịch COVID-19. Nhiều giải thể thao đang có nguy cơ tạm hoãn hoặc huỷ treo lơ lửng trên đầu.

Thể thao thế giới  tiếp tục lao đao vì COVID-19
Bất chấp các bước tiến trong phát triển vắc-xin, thể thao thế giới đang đối diện năm 2021 với nhiều thử thách do dịch COVID-19. Nhiều giải thể thao đang có nguy cơ tạm hoãn hoặc huỷ treo lơ lửng trên đầu.