Thêm 7 ca nCoV, số bệnh nhân lên 141

Một người ở Đà Nẵng và 6 người Hà Nội, trong đó có một bác sĩ làm việc tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, dương tính nCoV.

Thêm 7 ca nCoV, số bệnh nhân lên 141
Một người ở Đà Nẵng và 6 người Hà Nội, trong đó có một bác sĩ làm việc tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, dương tính nCoV.