Thu gần 100.000 chiếc khẩu trang làm từ giấy vệ sinh

Công ty Việt Hàn dùng giấy vệ sinh thay cho màng kháng khuẩn khi sản xuất khẩu trang 4 lớp và 3D, chuẩn bị tung ra thị trường gần 100.000 sản phẩm giả.

Thu gần 100.000 chiếc khẩu trang làm từ giấy vệ sinh

Công ty Việt Hàn dùng giấy vệ sinh thay cho màng kháng khuẩn khi sản xuất khẩu trang 4 lớp và 3D, chuẩn bị tung ra thị trường gần 100.000 sản phẩm giả.