Tiền điện nhiều tháng giống hệt nhau: Quy trình chặt, vì sao vẫn sai sót?

Liên quan đến nhiều trường hợp khách hàng có số tiền điện giống hệt nhau nhiều tháng liên tiếp ở nhiều địa phương, trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho hay, quy định hiện nay cho phép ghi gộp hoá đơn tiền điện một lần nhưng chỉ áp dụng cho khách hàng dùng dưới 15kWh/tháng. Lãnh đạo EVN nói gì về việc ghi hóa đơn tiền điện nhiều tháng giống nhau? Tiền điện tăng đột biến, vì sao? Tạm đình chỉ Giám đốc Điện lực vì sự cố tính nhầm tiền điện gấp 32 lần

Tiền điện nhiều tháng giống hệt nhau: Quy trình chặt, vì sao vẫn sai sót?
Liên quan đến nhiều trường hợp khách hàng có số tiền điện giống hệt nhau nhiều tháng liên tiếp ở nhiều địa phương, trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho hay, quy định hiện nay cho phép ghi gộp hoá đơn tiền điện một lần nhưng chỉ áp dụng cho khách hàng dùng dưới 15kWh/tháng. Lãnh đạo EVN nói gì về việc ghi hóa đơn tiền điện nhiều tháng giống nhau? Tiền điện tăng đột biến, vì sao? Tạm đình chỉ Giám đốc Điện lực vì sự cố tính nhầm tiền điện gấp 32 lần