Tiếng rao 'cá lóc Đồng Tháp bự chà bá'

Người đàn ông trên xe kèm theo tiếng rao bán hàng có '1-0-2'.

Tiếng rao 'cá lóc Đồng Tháp bự chà bá'
Người đàn ông trên xe kèm theo tiếng rao bán hàng có '1-0-2'.