Tìm vaccine corona trong 3 giờ

Một nhóm nghiên cứu Mỹ công bố đã thiết kế một thuật toán dựa vào trình tự gene virus corona để có thể nhanh chóng tìm vaccine.

Tìm vaccine corona trong 3 giờ

Một nhóm nghiên cứu Mỹ công bố đã thiết kế một thuật toán dựa vào trình tự gene virus corona để có thể nhanh chóng tìm vaccine.