Tình cảm của bạn trai thay đổi sau 2 ngày

Anh là người nước ngoài, gia đình khá giả, chúng tôi quen nhau khi tôi làm việc tại Nhật. Cả hai thấy rất quan trọng với nhau, không thể sống thiếu đối phương.

Tình cảm của bạn trai thay đổi sau 2 ngày

Anh là người nước ngoài, gia đình khá giả, chúng tôi quen nhau khi tôi làm việc tại Nhật. Cả hai thấy rất quan trọng với nhau, không thể sống thiếu đối phương.