Tỉnh Gia Lai chỉ đạo xử lý vụ nữ nhân viên ngân hàng 'vỡ nợ' gần 200 tỷ đồng

UBND tỉnh Gia Lai giao Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh vụ “Nữ nhân viên ngân hàng công bố “vỡ nợ” gần 200 tỷ đồng”. Nữ nhân viên ngân hàng vỡ nợ 200 tỷ đồng 'biến mất' không dấu vết? Nữ nhân viên ngân hàng công bố “vỡ nợ” gần 200 tỷ đồng

Tỉnh Gia Lai chỉ đạo xử lý vụ nữ nhân viên ngân hàng 'vỡ nợ' gần 200 tỷ đồng
UBND tỉnh Gia Lai giao Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh vụ “Nữ nhân viên ngân hàng công bố “vỡ nợ” gần 200 tỷ đồng”. Nữ nhân viên ngân hàng vỡ nợ 200 tỷ đồng 'biến mất' không dấu vết? Nữ nhân viên ngân hàng công bố “vỡ nợ” gần 200 tỷ đồng