Tính lương hưu ra sao?

Nguyễn Thị Mỹ Dung (tỉnh An Giang) hỏi: "Tôi sinh 1966, đóng BHXH từ năm 1988 lúc còn làm việc cho đơn vị nhà nước. Sau năm 1995, tôi làm cho doanh nghiệp tư nhân và tiếp tục đóng BHXH liên tục đến nay. Tổng thời gian khoảng 33 năm và hiện còn đang đóng. Xin hỏi khi nghỉ hưu, cách tính toán chế độ và lương hưu của tôi sẽ thực hiện như thế nào?".

Tính lương hưu ra sao?
Tính lương hưu ra sao?Nguyễn Thị Mỹ Dung (tỉnh An Giang) hỏi: "Tôi sinh 1966, đóng BHXH từ năm 1988 lúc còn làm việc cho đơn vị nhà nước. Sau năm 1995, tôi làm cho doanh nghiệp tư nhân và tiếp tục đóng BHXH liên tục đến nay. Tổng thời gian khoảng 33 năm và hiện còn đang đóng. Xin hỏi khi nghỉ hưu, cách tính toán chế độ và lương hưu của tôi sẽ thực hiện như thế nào?".