Tôi có một ước mơ

Các cổ động viên việt nam mơ ước vào lúc này

Tôi có một ước mơ