Tôi có tính toán khi gửi thư cho em cùng cha khác mẹ

Tôi đã viết: "Thư gửi em trai cùng cha khác mẹ". Tôi định viết thư gửi em, suy đi nghĩ lại tôi không gửi nữa mà gửi vào mục Tâm sự của VnExpress.

Tôi có tính toán khi gửi thư cho em cùng cha khác mẹ

Tôi đã viết: "Thư gửi em trai cùng cha khác mẹ". Tôi định viết thư gửi em, suy đi nghĩ lại tôi không gửi nữa mà gửi vào mục Tâm sự của VnExpress.