Tôi muốn 'sang tên' song vẫn giữ biển số xe Hà Nội của chủ cũ?

Tôi mới mua chiếc xe máy biển số Hà Nội. Hộ khẩu ở Thái Nguyên, giờ tôi muốn sang tên nhưng vẫn giữ biển cũ để tiện đi lại vì sống ở Hà Nội thì có được không? (Hà Lê)

Tôi muốn 'sang tên' song vẫn giữ biển số xe Hà Nội của chủ cũ?
Tôi mới mua chiếc xe máy biển số Hà Nội. Hộ khẩu ở Thái Nguyên, giờ tôi muốn sang tên nhưng vẫn giữ biển cũ để tiện đi lại vì sống ở Hà Nội thì có được không? (Hà Lê)