Tội phạm liên quan Covid-19 gia tăng toàn cầu

Hay tin người thân nhiễm Covid-19, cụ bà 83 tuổi ở thành phố Mannheim (Đức) vội rút hàng chục nghìn Euro để thanh toán tiền viện phí.

Tội phạm liên quan Covid-19 gia tăng toàn cầu
Hay tin người thân nhiễm Covid-19, cụ bà 83 tuổi ở thành phố Mannheim (Đức) vội rút hàng chục nghìn Euro để thanh toán tiền viện phí.