Tổng thống Mỹ duy nhất độc thân, nghiện rượu khi đương nhiệm là ai?

Ông là tổng thống thứ 15 của Mỹ. Ông thường bị các học giả đánh giá là tổng thống tệ nhất của Mỹ, về đời tư, ông là người chi li tới từng xu, ham uống rượu và thường dành nhiều đêm dài bên đám bạn nhậu. Kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ Ôtô nổi tiếng của các Tổng thống Mỹ Người chết bỏ phiếu chọn Tổng thống Mỹ

Tổng thống Mỹ duy nhất độc thân, nghiện rượu khi đương nhiệm là ai?
Ông là tổng thống thứ 15 của Mỹ. Ông thường bị các học giả đánh giá là tổng thống tệ nhất của Mỹ, về đời tư, ông là người chi li tới từng xu, ham uống rượu và thường dành nhiều đêm dài bên đám bạn nhậu.