Tránh thói quen dùng chung chén chấm phòng Covid-19

Virus, vi khuẩn có thể bám vào đũa của người bệnh, lây qua chén nước chấm dùng chung, khiến mọi người trên bàn ăn dễ tiếp xúc mầm bệnh.

Tránh thói quen dùng chung chén chấm phòng Covid-19
Virus, vi khuẩn có thể bám vào đũa của người bệnh, lây qua chén nước chấm dùng chung, khiến mọi người trên bàn ăn dễ tiếp xúc mầm bệnh.