Triển lãm những hình ảnh, tư liệu phim về Bác Hồ tại TP Hồ Chí Minh

Ngày 7/5, Nhà văn hóa Điện ảnh tại TP Hồ Chí Minh (Viện Phim Việt Nam) phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh (chi nhánh TP Hồ Chí Minh) tổ chức triển lãm “Hình ảnh và hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các tác phẩm điện ảnh”.

Triển lãm những hình ảnh, tư liệu phim về Bác Hồ tại TP Hồ Chí Minh
Ngày 7/5, Nhà văn hóa Điện ảnh tại TP Hồ Chí Minh (Viện Phim Việt Nam) phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh (chi nhánh TP Hồ Chí Minh) tổ chức triển lãm “Hình ảnh và hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các tác phẩm điện ảnh”.