Trung Quốc phát triển tổ hợp vi khuẩn mới có khả năng ‘ăn’ nhựa

Các nhà khoa học phát hiện sự kết hợp của 3 loại vi khuẩn biển có thể phân huỷ màng nhựa polythene – một trong những loại nhựa phổ biến nhất gây ra ô nhiễm đối với các đại dương trên thế giới.

Trung Quốc phát triển tổ hợp vi khuẩn mới có khả năng ‘ăn’ nhựa
Các nhà khoa học phát hiện sự kết hợp của 3 loại vi khuẩn biển có thể phân huỷ màng nhựa polythene – một trong những loại nhựa phổ biến nhất gây ra ô nhiễm đối với các đại dương trên thế giới.