Trung tướng Lê Đông Phong nghỉ công tác chờ hưu

Ngày 30/6, tại trụ sở Công an TPHCM, Bộ Công an đã công bố quyết định về việc nghỉ công tác chờ đến tuổi hưu đối với trung tướng Lê Đông Phong (60 tuổi, Giám đốc Công an TPHCM).

Trung tướng Lê Đông Phong nghỉ công tác chờ hưu
Ngày 30/6, tại trụ sở Công an TPHCM, Bộ Công an đã công bố quyết định về việc nghỉ công tác chờ đến tuổi hưu đối với trung tướng Lê Đông Phong (60 tuổi, Giám đốc Công an TPHCM).