Trương Bá Chi được khen xuân sắc

Diễn viên Hong Kong Trương Bá Chi được khán giả khen tràn sức sống tuổi 40 với bộ ảnh chủ đề mùa xuân.

Trương Bá Chi được khen xuân sắc
Diễn viên Hong Kong Trương Bá Chi được khán giả khen tràn sức sống tuổi 40 với bộ ảnh chủ đề mùa xuân.