Trưởng ban dân vận huyện ủy bị cướp

Ông Lê Binh, 49 tuổi, Trưởng ban Dân vận huyện ủy Châu Đức, bị hai tên cướp xịt hơi cay, giật vali khi đang đi bộ đến cơ quan.

Trưởng ban dân vận huyện ủy bị cướp

Ông Lê Binh, 49 tuổi, Trưởng ban Dân vận huyện ủy Châu Đức, bị hai tên cướp xịt hơi cay, giật vali khi đang đi bộ đến cơ quan.