Trường ban hành hai văn bản trái ngược trong một ngày

Sáng 14/2, Đại học Đà Nẵng thông báo sinh viên đi học từ ngày 17/2, nhưng chiều lại quyết định kéo dài kỳ nghỉ đến hết 23/2.

Trường ban hành hai văn bản trái ngược trong một ngày
Sáng 14/2, Đại học Đà Nẵng thông báo sinh viên đi học từ ngày 17/2, nhưng chiều lại quyết định kéo dài kỳ nghỉ đến hết 23/2.