Trường hợp nào được về hưu trước tuổi tối đa 10 năm?

(NLĐO) - Từ năm 2021, theo quy định tại Luật BHXHi 2014 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Bộ luật Lao động 2019) thì NLĐ được về hưu trước tuổi tối đa 10 năm so với NLĐ làm việc trong điều kiện bình thường trong một số trường hợp.

Trường hợp nào được về hưu trước tuổi tối đa 10 năm?
Trường hợp nào được về hưu trước tuổi tối đa 10 năm?(NLĐO) - Từ năm 2021, theo quy định tại Luật BHXHi 2014 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Bộ luật Lao động 2019) thì NLĐ được về hưu trước tuổi tối đa 10 năm so với NLĐ làm việc trong điều kiện bình thường trong một số trường hợp.