Trường THPT cho mượn ký túc xá làm khu cách ly

Trường THPT Trí Đức và Phổ thông dân tộc nội trú sẵn sàng cho thành phố trưng dụng ký túc xá làm khu cách ly tập trung.

Trường THPT cho mượn ký túc xá làm khu cách ly
Trường THPT Trí Đức và Phổ thông dân tộc nội trú sẵn sàng cho thành phố trưng dụng ký túc xá làm khu cách ly tập trung.