Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm tổ chức thi vào 8/7

Năm học 2020-2021, trường THPT chuyên Đại học Sư phạm tuyển sinh vào lớp 10 trong hai ngày 8-9/7, muộn hơn hai tháng so với năm 2019.

Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm tổ chức thi vào 8/7
Năm học 2020-2021, trường THPT chuyên Đại học Sư phạm tuyển sinh vào lớp 10 trong hai ngày 8-9/7, muộn hơn hai tháng so với năm 2019.