Từ 1/7, triển khai dịch vụ nộp phạt vi phạm giao thông online trên toàn quốc

Sau khi thí điểm từ tháng 3/2020 tại 5 địa phương (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Bình Thuận) về dịch vụ nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Từ 1/7. dịch vụ này sẽ được triển khai trên phạm vi toàn quốc. Bản tin 8H: Bộ Công an có tân Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông Bộ Giao thông cấm bay với phi công Pakistan, phi công người nước ngoài dùng bằng giả Cảnh sát giao thông cùng người dân nhặt đá trên đường tuần tra Cựu nữ sinh trường Đại học Giao thông vận tải có 300 đại lý thời trang

Từ 1/7, triển khai dịch vụ nộp phạt vi phạm giao thông online trên toàn quốc
Sau khi thí điểm từ tháng 3/2020 tại 5 địa phương (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Bình Thuận) về dịch vụ nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Từ 1/7. dịch vụ này sẽ được triển khai trên phạm vi toàn quốc. Bản tin 8H: Bộ Công an có tân Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông Bộ Giao thông cấm bay với phi công Pakistan, phi công người nước ngoài dùng bằng giả Cảnh sát giao thông cùng người dân nhặt đá trên đường tuần tra Cựu nữ sinh trường Đại học Giao thông vận tải có 300 đại lý thời trang