Tử hình kẻ giết người tình vì đòi tiền chu cấp

Nguyễn Thành Danh, 38 tuổi, bị tuyên án tử hình vì đâm chết người tình trong nhà nghỉ khi chị này đòi chu cấp mỗi ngày 2 triệu đồng.

Tử hình kẻ giết người tình vì đòi tiền chu cấp
Nguyễn Thành Danh, 38 tuổi, bị tuyên án tử hình vì đâm chết người tình trong nhà nghỉ khi chị này đòi chu cấp mỗi ngày 2 triệu đồng.