Tự xưng là công an mật vụ, lừa đảo chiếm đoạt 'hàng cấm'

Nghĩa đặt pháo nổ trên mạng, khi nhân viên giao hàng gọi đến để trả hàng thì đối tượng tự xưng mình là công an mật vụ, lấy số hàng "cấm" trên rồi bỏ trốn.Xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 291 tỷ đồng

Tự xưng là công an mật vụ, lừa đảo chiếm đoạt 'hàng cấm'
Nghĩa đặt pháo nổ trên mạng, khi nhân viên giao hàng gọi đến để trả hàng thì đối tượng tự xưng mình là công an mật vụ, lấy số hàng "cấm" trên rồi bỏ trốn.