Tuấn 'Khỉ' bị bắn chết thế nào

Trinh sát mặc áo chống đạn, bao vây nhiều lớp căn nhà hoang gần mé sông xã Bình Mỹ, Củ Chi - nơi Tuấn "Khỉ" lẩn trốn cùng khẩu AK.

Tuấn 'Khỉ' bị bắn chết thế nào

Trinh sát mặc áo chống đạn, bao vây nhiều lớp căn nhà hoang gần mé sông xã Bình Mỹ, Củ Chi - nơi Tuấn "Khỉ" lẩn trốn cùng khẩu AK.