Tuyên ‘đại án’ Trustbank: Phán quyết nào cho bà Phấn, ông Danh?

Trước khi HĐXX nghị án, bà Phấn bảo lưu kháng án xin giảm nhẹ hình phạt; ông Danh ‘muốn lấy lại tài sản để đảm bảo thi hành án’; VKS bảo lưu quan điểm bác kháng án bà Phấn, chấp nhận trả tài sản ‘khủng’ cho ông Danh... Ông Trần Phương Bình bị điều tra sai phạm hơn 1.500 tỷ đồng ‘Đại án’ Trustbank: Tranh tụng ‘nảy lửa’ phòng xử án ‘Đại án’ Trustbank: Ông Phạm Công Danh đòi hàng ngàn tỷ đồng tại Tòa

Tuyên ‘đại án’ Trustbank: Phán quyết nào cho bà Phấn, ông Danh?
Trước khi HĐXX nghị án, bà Phấn bảo lưu kháng án xin giảm nhẹ hình phạt; ông Danh ‘muốn lấy lại tài sản để đảm bảo thi hành án’; VKS bảo lưu quan điểm bác kháng án bà Phấn, chấp nhận trả tài sản ‘khủng’ cho ông Danh... Ông Trần Phương Bình bị điều tra sai phạm hơn 1.500 tỷ đồng ‘Đại án’ Trustbank: Tranh tụng ‘nảy lửa’ phòng xử án ‘Đại án’ Trustbank: Ông Phạm Công Danh đòi hàng ngàn tỷ đồng tại Tòa