Úc tính chuyển đẩy Trung Quốc khỏi cảng biển chiến lược

Úc đang đánh giá xem có nên buộc một công ty Trung Quốc từ bỏ hợp đồng thuê một cảng biển có tầm quan trọng chiến lược mà lực lượng thuỷ quân lục chiến Mỹ sử dụng hay không. Úc sẽ nâng cấp các cơ sở quân sự, mở rộng tập trận với Mỹ Trung Quốc 'nổi đoá' vì Úc huỷ các dự án Vành đai Con đường Thủ tướng New Zealand nói ngày càng khó dung hoà khác biệt với Trung Quốc

Úc tính chuyển đẩy Trung Quốc khỏi cảng biển chiến lược
Úc đang đánh giá xem có nên buộc một công ty Trung Quốc từ bỏ hợp đồng thuê một cảng biển có tầm quan trọng chiến lược mà lực lượng thuỷ quân lục chiến Mỹ sử dụng hay không.