UEFA phải thay đổi kế hoạch tổ chức EURO 2020

Vì nhiều lý do khác nhau, VCK EURO 2020 có khả năng không thể diễn ra tại 12 thành phố đăng cai như kế hoạch ban đầu. Theo chân EURO 2020, Copa America dời sang năm 2021 Vòng chung kết EURO 2020 dời sang năm 2021 UEFA đòi bồi thường 300 triệu euro để hoãn Euro 2020 Italy đề nghị UEFA hoãn Euro 2020

UEFA phải thay đổi kế hoạch tổ chức EURO 2020
Vì nhiều lý do khác nhau, VCK EURO 2020 có khả năng không thể diễn ra tại 12 thành phố đăng cai như kế hoạch ban đầu.