Ứng dụng Telegram ghi nhận 25 triệu người dùng mới trong 3 ngày

Ngày 12/1, nhà sáng lập ứng dụng nhắn tin Telegram, Pavel Durov cho biết ứng dụng nhắn tin mã hóa này đã ghi nhận 25 triệu người dùng mới trong vòng 72 giờ qua, sau khi ứng dụng WhatsApp thông báo thay đổi các điều khoản về quyền riêng tư.

Ứng dụng Telegram ghi nhận 25 triệu người dùng mới trong 3 ngày
Ngày 12/1, nhà sáng lập ứng dụng nhắn tin Telegram, Pavel Durov cho biết ứng dụng nhắn tin mã hóa này đã ghi nhận 25 triệu người dùng mới trong vòng 72 giờ qua, sau khi ứng dụng WhatsApp thông báo thay đổi các điều khoản về quyền riêng tư.