US Open nguy cơ vỡ kế hoạch

Việc đóng cửa Winged Foot Golf Club vì Covid-19 hôm 24/3 khiến major thứ ba trong năm - US Open - đứng trước nguy cơ bị hoãn hoặc huỷ.

US Open nguy cơ vỡ kế hoạch
Việc đóng cửa Winged Foot Golf Club vì Covid-19 hôm 24/3 khiến major thứ ba trong năm - US Open - đứng trước nguy cơ bị hoãn hoặc huỷ.