Vachier-Lagrave thắng Nepomiachtchi

Kỳ thủ Maxime Vachier-Lagrave cầm quân trắng, hạ Ian Nepomniachtchi ở ván bảy, để lên đỉnh bảng giải cờ vua Candidates hôm 25/3.

Vachier-Lagrave thắng Nepomiachtchi
Kỳ thủ Maxime Vachier-Lagrave cầm quân trắng, hạ Ian Nepomniachtchi ở ván bảy, để lên đỉnh bảng giải cờ vua Candidates hôm 25/3.