Vì sao chưa giao xong mặt bằng sạch cho dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn?

Mặc dù đạt tỷ lệ bàn giao mặt bằng sạch đến 99% vào cuối tháng 12/2020 và đặt mục tiêu giao xong 100% mặt bằng xây dựng cao tốc Cam Lộ - La Sơn qua TT-Huế vào 31/12/2020, tuy nhiên, đến đầu năm 2021, kế hoạch này vẫn chưa được thực hiện đúng hạn. Dự án cao tốc qua Huế gấp rút từng ngày, công trình tái định cư vẫn ngổn ngang, trên giấy Đốn cây, phá núi mở đường cao tốc đe dọa người đi trên Quốc lộ 1

Vì sao chưa giao xong mặt bằng sạch cho dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn?
Mặc dù đạt tỷ lệ bàn giao mặt bằng sạch đến 99% vào cuối tháng 12/2020 và đặt mục tiêu giao xong 100% mặt bằng xây dựng cao tốc Cam Lộ - La Sơn qua TT-Huế vào 31/12/2020, tuy nhiên, đến đầu năm 2021, kế hoạch này vẫn chưa được thực hiện đúng hạn.