Vì sao qua cửa an ninh hàng không phải cởi thắt lưng?

Không chỉ đồng hồ, giày dép mà cả thắt lưng cũng phải cởi ra khỏi người để soi chiếu khi qua cửa an ninh sân bay.

Vì sao qua cửa an ninh hàng không phải cởi thắt lưng?
Không chỉ đồng hồ, giày dép mà cả thắt lưng cũng phải cởi ra khỏi người để soi chiếu khi qua cửa an ninh sân bay.