Vị vua nhà Lý nào mắc phải căn bệnh kỳ lạ, chữa thuốc không được?

Vị vua này mắc phải bệnh lạ, lông lá mọc khắp cơ thể, cuồng loạn, gầm thét như hổ suốt ngày. Triều đình sợ hãi truyền gọi thái y tài giỏi khắp nơi đến chữa bệnh cho vua.Vua nào trong lịch sử từng bị gán biệt danh là ‘Vua Lợn’?

Vị vua nhà Lý nào mắc phải căn bệnh kỳ lạ, chữa thuốc không được?
Vị vua này mắc phải bệnh lạ, lông lá mọc khắp cơ thể, cuồng loạn, gầm thét như hổ suốt ngày. Triều đình sợ hãi truyền gọi thái y tài giỏi khắp nơi đến chữa bệnh cho vua.