Việt Nam đồng hành cùng APEC để biến tầm nhìn, ước vọng thành trái ngọt

Phát biểu tại Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 27, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng các thành viên APEC để biến tầm nhìn và ước vọng được thông qua ngày hôm nay thành trái ngọt của hoà bình, ổn định và hạnh phúc của mọi người dân trong khu vực.

Việt Nam đồng hành cùng APEC để biến tầm nhìn, ước vọng thành trái ngọt
Phát biểu tại Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 27, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng các thành viên APEC để biến tầm nhìn và ước vọng được thông qua ngày hôm nay thành trái ngọt của hoà bình, ổn định và hạnh phúc của mọi người dân trong khu vực.