Việt Trinh làm vedette

Diễn viên Việt Trinh cùng Hà Anh, Bảo Ngọc, Minh Tú... thể hiện màn kết bộ sưu tập xuân hè 2020 của Chung Thanh Phong.

Việt Trinh làm vedette

Diễn viên Việt Trinh cùng Hà Anh, Bảo Ngọc, Minh Tú... thể hiện màn kết bộ sưu tập xuân hè 2020 của Chung Thanh Phong.