Vợ chồng thương vong khi ném tàn thuốc gần can xăng

Trong lúc nghỉ trưa, vợ chồng bà T. hút thuốc và ném tàn xuống sàn lán trại gây nên hỏa hoạn. Sau 3 ngày cấp cứu, bà T. tử vong do bỏng nặng. Hỏa hoạn dữ dội thiêu rụi kho hàng khổng lồ Để nước rửa tay khô trong ôtô gây hỏa hoạn Hỏa hoạn thiêu rụi gần 100 ki ốt lúc nửa đêm Hỏa hoạn thiêu rụi xưởng gỗ, lan sang nhà dân

Vợ chồng thương vong khi ném tàn thuốc gần can xăng
Trong lúc nghỉ trưa, vợ chồng bà T. hút thuốc và ném tàn xuống sàn lán trại gây nên hỏa hoạn. Sau 3 ngày cấp cứu, bà T. tử vong do bỏng nặng. Hỏa hoạn dữ dội thiêu rụi kho hàng khổng lồ Để nước rửa tay khô trong ôtô gây hỏa hoạn Hỏa hoạn thiêu rụi gần 100 ki ốt lúc nửa đêm Hỏa hoạn thiêu rụi xưởng gỗ, lan sang nhà dân