Võ sư rởm no đòn vì thách đấu đệ tử của Từ Hiểu Đông

'Đại sư võ cổ truyền' trở thành trò cười cho giới võ lâm Trung Quốc sau khi đến lò của Từ Hiểu Đông thách đấu.

Võ sư rởm no đòn vì thách đấu đệ tử của Từ Hiểu Đông
'Đại sư võ cổ truyền' trở thành trò cười cho giới võ lâm Trung Quốc sau khi đến lò của Từ Hiểu Đông thách đấu.