Vụ hóa đơn 90 triệu tại Quảng Ninh: Kỷ luật nhiều lãnh đạo điện lực Vân Đồn

Hội đồng kỷ luật Công ty điện lực Quảng Ninh (PC Quảng Ninh) đã ra quyết định kỷ luật nhiều lãnh đạo điện lực Vân Đồn có liên quan đến vụ hóa đơn tiền điện của người dân tăng gần 90 triệu đồng. Vụ hóa đơn điện tăng gần 90 triệu: Đề xuất cách chức Phó Giám đốc Điện lực Vân Đồn Vụ hóa đơn điện tăng gần 90 triệu: Điện lực Quảng Ninh lý giải do... trời mưa Hộ gia đình 3 người ở Quảng Ninh 'choáng' với hóa đơn điện 89 triệu đồng

Vụ hóa đơn 90 triệu tại Quảng Ninh: Kỷ luật nhiều lãnh đạo điện lực Vân Đồn
Hội đồng kỷ luật Công ty điện lực Quảng Ninh (PC Quảng Ninh) đã ra quyết định kỷ luật nhiều lãnh đạo điện lực Vân Đồn có liên quan đến vụ hóa đơn tiền điện của người dân tăng gần 90 triệu đồng. Vụ hóa đơn điện tăng gần 90 triệu: Đề xuất cách chức Phó Giám đốc Điện lực Vân Đồn Vụ hóa đơn điện tăng gần 90 triệu: Điện lực Quảng Ninh lý giải do... trời mưa Hộ gia đình 3 người ở Quảng Ninh 'choáng' với hóa đơn điện 89 triệu đồng