Vụ nổ nào rung chuyển Mumbai khiến 800 người chết

Ngày 14/4/1944, vụ nổ lớn rung chuyển Mumbai (Ấn Độ) làm chết 800 người, gây thiệt hại 20 triệu bảng Anh vào thời đó.

Vụ nổ nào rung chuyển Mumbai khiến 800 người chết
Ngày 14/4/1944, vụ nổ lớn rung chuyển Mumbai (Ấn Độ) làm chết 800 người, gây thiệt hại 20 triệu bảng Anh vào thời đó.