Vụ truyền thuốc suy tủy hết hạn cho bệnh nhi: Chuyển hồ sơ sang công an điều tra

Sau sự cố truyền thuốc hết hạn cho bệnh nhi bị suy tủy tại Bệnh viện (BV) Truyền máu và huyết học TPHCM, BV đã chuyển hồ sơ sang công an điều tra.Bộ Y tế nói gì vụ cho người bệnh uống thuốc hết hạn?

Vụ truyền thuốc suy tủy hết hạn cho bệnh nhi: Chuyển hồ sơ sang công an điều tra
Sau sự cố truyền thuốc hết hạn cho bệnh nhi bị suy tủy tại Bệnh viện (BV) Truyền máu và huyết học TPHCM, BV đã chuyển hồ sơ sang công an điều tra.Bộ Y tế nói gì vụ cho người bệnh uống thuốc hết hạn?