Vướng mắc khi dạy học qua Internet và truyền hình

Nhiều Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết gặp khó khăn khi dạy qua Internet, truyền hình do thiếu thiết bị, đài địa phương không thể phát sóng các môn từ lớp 1 đến 12.

Vướng mắc khi dạy học qua Internet và truyền hình
Nhiều Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết gặp khó khăn khi dạy qua Internet, truyền hình do thiếu thiết bị, đài địa phương không thể phát sóng các môn từ lớp 1 đến 12.