Xây dựng Nghệ An thành trung tâm vùng Bắc Trung Bộ

https://nld.mediacdn.vn/web_images/no-img.pngSáng 17-10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc.

Xây dựng Nghệ An thành trung tâm vùng Bắc Trung Bộ
https://nld.mediacdn.vn/web_images/no-img.pngSáng 17-10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc.