Xét nghiệm người đến Bệnh viện Bạch Mai 14 ngày qua

Những người tới Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 10/3 đến nay sẽ được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly chặt chẽ tại nhà, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết.

Xét nghiệm người đến Bệnh viện Bạch Mai 14 ngày qua
Những người tới Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 10/3 đến nay sẽ được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly chặt chẽ tại nhà, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết.