Xử lý rác thải y tế nhiễm nCoV

Khoảng 142.000 tấn rác y tế nguy cơ nhiễm nCoV được các bệnh viện Vũ Hán chuyển đến trạm xử lý rác công nghiệp, khử trùng trước khi đốt.

Xử lý rác thải y tế nhiễm nCoV
Khoảng 142.000 tấn rác y tế nguy cơ nhiễm nCoV được các bệnh viện Vũ Hán chuyển đến trạm xử lý rác công nghiệp, khử trùng trước khi đốt.